Kultúrtörténet

Lapozás:
Irodalomtörténeti kézikönyv és szöveggyűjtemény

Új szemléletű, hiánypótló munkát tart az olvasó a kezében. Ugyanis az 1990-es rendszerváltozás után 27 évvel sem született eddig olyan irodalomtörténet, mely elfogulatlanul, értékelvi alapon igyekezne bemutatni a 20. századi magyar irodalmat az olvasóknak.

Müllner János fotográfiái 1910 körül
Barlabássy Lénárd erdélyi alvajda, székely alispán kora és tevékenysége a dokumentumok tükrében

Barabássy Sándor régi erdélyi történelmi család sarjaként, az 1960-as évek közepétől gyűjtötte az írásos és egyéb dokumentumokat a magyar történelmi királyság Mohács előtti utolsó „nyugodt reneszánsz” évtizedeiről.

Középkori falképek a Szepességben című munkájukkal Prokopp Mária művészet- történész és Méry Gábor kiadó, fotóművész újabb közös szellemi kalandra vállal- koztak.

Lapozás: