Kultúrtörténet

Lapozás:
A magyar történelem legérdekesebb asszonyai

A világon szinte egyedülálló módon híres asszonyaink legtöbbjét csak leánykori nevükön ismerjük, annak ellenére, hogy olykor történelmünk legmeghatározóbb egyéniségei közül került ki életük párja.

Nemzetépítő férfiak

Ez a könyv röviden megpróbálja számba venni nemzetünk legki-válóbbjainak tevékenységét, ismertetni mindazok életútját és ered-ményeit, akik hozzájárultak népünk felemelkedéséhez. Tekintve, hogya szerző főként tudomány- és technikatörténettel foglalkozik, az ol-vasót bizonyára nem lepi meg, hogy elsősorban e területek képviselőikaptak helyet jelen kötetében.

Ha igaz a tézis, mely szerint a dráma az a műfaj, amelyben a költészet a maga végtelenségében mutatkozhat meg, nem állunk messze az igazságtól, ha úgy hisszük: minden idők legnagyobb poétáját William Shakespeare- nek hívják. Ezt a mai is érvényes felismerést a 19. században vetette papírra egy német szerző, aki csokorba gyűjtötte a zseniális szerző által megteremtett nőalakokat.

Az élet füst

Kevesebb emberrel foglalkozott annyit a közvélemény, kevesebb főúr nagylelkűségét áldotta annyi szegény, kevesebb mecénás áldozott annyit a kultúráért, mint Andrássy Dénes gróf, és kevesebb híres embert ismertek oly kevesen, mint a remeteéletet élő, kimeríthetetlen áldozatkészségű, hiúságok, ünneplés és a fórum kétes értékű zsivaja elől megbúvó e nagyszerű embert.

Lapozás: