Rólunk

A Méry Ratio Kiadót Méry Gábor fotóművész alapította 1995-ben, melynek kettős, sőt, helyesebben: többes elkötelezettségéről a Somorja–Budapest helységmegjelölés is világosan beszél, s ami a kiadó programszerű nyitottságáról is tanúskodik, mellyel – (trianoni) országhatároktól függetlenül – egyszerre kíván a magyar kultúra egészében gondolkodni mind térben, mind időben.

Kínálatában éppen ezért egyaránt jelen van a klasszikus és a kortárs szépirodalom, azon belül is kiemelten a költészet (Arany János látványosan illusztrált kiadásban megjelentetett Toldijától Mirtse Zsuzsa verseskönyveiig), továbbá a 20. század szövevényes magyar történelmébe különböző nézőszögekből bevilágító esszé-, tény- és emlékirat-irodalom (dr. Jankovics Marcell: Húsz esztendő Pozsonyban; Kratochvil Károly: Gyászos idők tündöklő csillaga; Egri Gyula: Napló a pokolból [1941. november 13-ától 1947. szeptember 12-éig]; gróf Nádasy Borbála trilógiája: A szabadság zaga, Zagolni zabad? és a Maradni zabad!), de gondol a kiadó a legkisebbekre is (többek között Cseh Tamás indiános, valamint Duray Miklós, Mirtse Zsuzsa, Zdĕnek Sveřák, Jan Sveřák és mások mesekönyveivel). Emellett nem hiányoznak kínálatunkból a politikai publicisztika sem (a felvidéki Duray Miklós vagy Csáky Pál, továbbá a hazai Bayer Zsolt vagy Lukács Csaba munkái), de nagyszabású történeti monográfiát jelentettünk meg magyar és angol nyelven Molnár Imre tollából a két háború közti, illetve második világháború alatti szlovákiai magyar politikusról, a mártíriumot szenvedett gróf Esterházy Jánosról is. Ugyancsak kiadtuk magyarul is, angolul is a finn Tytti Isohookana-Asunmaa könyvét, a Csángó körképet.

A kiadó igényes vállalkozásai közé tartoznak hiánypótló történeti és művelődéstörténeti kiadványai (pl. Divald Kornél: Magyarország művészeti emlékei; Gaál Imre: Száz év Tornaalja történetéből [1848–1948]; Tököly Gábor: Ki kicsoda Rozsnyón; Szentesi Zöldi László: Rózsa Sándor – Legenda és valóság; Szemadám György: Hihetetlen lények könyve), valamint igényes kivitelezésű könyvtárgyakként is értelmezhető művészettörténeti és képzőművészeti albumai, képeskönyvei, mint a hajdani Felső-Magyarország – a mai Szlovákia – művészeti emlékeit feldolgozó Középkori freskók Gömörben; Középkori falképek a Szepességben; Somorja középkori temploma (mindhárom Prokopp Mária tanulmányával), illetve a felső-magyarországi gótika lőcsei, kassai, bártfai, szepeshelyi, szepesszombati és bakabányai csodáit Jankovics Marcell szövegével bemutató hat album), továbbá, többek közt: Szabó Lilla: Szlovákiai magyar könyvművészet 1918–1945; Fából faragott sorsok. Lipcsey György szobrai; Fekete Zsolt: Az idő fényképei; György Tibor: Krasznahorka és Betlér; Keszeli Ferenc: Pozsony…Anno. Régi képes levelezőlapok; Ozogány Ernő: A nemzet virágai; Szentes Zöldi László: Nagy magyar betyárkönyv; Tököly Gábor: Kastélyok, kúriák, udvarházak Gömörben I–II.; Vita fumus. A krasznahorkaváraljai Andrássy mauzóleum). Nem nélkülözik a művelődéstörténeti vonatkozásokat rendhagyó szakácskönyveink sem (gróf Nádasdy Borbála: Ízes élet, Tar Károly: Erdélyi mézeskalács – lírai receptköny, Csáky Sándor: A huszadik század szakácsművészete).

Kiemelt helyen szerepelnek köteteink sorában azok a reprint és facsimile kiadások, melyek a magyar történetírás és művelődéstörténet ma már hozzáférhetetlen könyvritkaságait teszik utánnyomásban újból hozzáférhetővé (mint például Gróf Andrássy Manó: Hazai vadászatok és sport Magyarországon. Pest, 1857; illetve Utazás Kelet-Indiákon; továbbá Magyar mágnások életrajzi arcképcsarnoka 1860–1877; Nemes Mihály: A magyar viseletek története 1907-ből; Vályi András: Magyar országnak leírása 1–3. 1796-ból; Mihályfalusi Forgon Mihály: Gömör – Kishont vármegye nemes családai). Ezek közt is a legújabb nagyszabású vállalkozásunk az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című, a XIX–XX. század fordulóján Jókai Mór főszerkesztése mellett kiadott, huszonegy kötetes, mai is számos érvényes és értékes történeti-művelődéstörténeti adattal és adalékkal szolgáló, gazdagon illusztrált könyvsorozat újbóli megjelentetése. Díszkiadású album mutatja be gondozásunkban A magyar országházat, Bereznay András munkáját, az Erdély történetének atlasza pedig köztársasági elnöki kitüntetésben részesült.

Összegezésül elmondható, hogy kiadványaink mindegyikével az volt – s a jövőben is az lesz – a szándékunk, hogy olyan gondos kivitelezésű, magas esztétikai színvonalú könyveket tegyünk olvasóink elé, melyek nem csak szépségükkel, különlegességükkel, hanem gazdag, érvényes, értékközpontú ismeretanyagukkal is megszólíthatják őt.