Kötés: 
kötött
Nyelv: 
Magyar
Kiadás éve: 
2006
Illusztráció: 
képekkel
Oldalszám: 
168
Méret: 
148 x 210
ISBN: 
8088837944
Szentesi Zöldi László
Rózsa Sándor
Legenda és valóság
2 500Ft
A webshop átalakítás alatt, a rendelési lehetőség jelenleg szünetel.

„Ötödik Ferdinánd magyar király nevében én, Kossuth Lajos, az ország teljhatalmú népfelkelési biztosa és az ország Honvédelmi Bizottmányának tagja, ezen Bizottmány nevében is adom tudtára mindenkinek, kik jelen levelemet most és jövendően olvasandják. Miképpen Rózsa Sándor ki a törvénytől és erkölcsiségtől elvetendve ezen vidéket sok esztendő óta rablásaival megnyugtalanította Isten ir- galmánál fogva magához térvén, s bűneit töredelmesen megbánván, hozzám azon alázatos kéréssel folyamodott, hogy ha eddigi életmód- jáért, valamint igaz bűnbánata szerint az Istentől bocsánatot remél, úgy a földi igazságtól is bocsánatot kaphatna, nemcsak elhagyná ed- digi életmódját, s a törvényhez és erkölcsiséghez állhatatosan vissza- térne, hanem egyszersmind a haza jelen veszélyében az országnak fegyveres ellenségei ellen hű és bátor szolgálatát, mint jó polgárhoz il- lik, úgy a maga személyében felajánlaná mint a pusztai pásztornépből százötven fegyveres lovast saját költségükön táborba szállani és az ország hadvezéreinek rendelkezése szerint a haza ellenségei ellen a véggyőzelemig híven és becsületesen szolgálni reá bírná (...) Jelen bűnbocsátó levelemet a fent kitett kötelesség teljesítésének feltétele mellett, az országnak minden hatósága, bírái és ítélőszékei erősnek és érvényesnek elfogadni köteleztetvén.“