Tényirodalom

Lapozás:

A kiadó  kiadványainak sorát bővíti ez a zöld bársonyba kötött kötet. A közel 500 oldalas lexikonban megtalálhatjuk Pozsony vármegye nemesi családjait családnevekkel, címerekkel, leírással, az Aczéloktól egészen a Zsigray családig. A könnyebb tájékozódás érdekében a vaskos kötet végén helynév- és névmutató segíti az olvasót.

1941. november 13-tól 1947. szeptember 12-ig

A tornaljai Egri Gyula egyike volt azoknak a magyar katonáknak, akiket a Don-kanyarig sodort a történelem vihara.

Egy kapitalista önvallomása

A világhírű fürdő megalapítója, megálmodója és megálmodója Winter Lajos. Küzdelmes életét ismerhetjük meg a kötetből kései rehabilitációt nyújtva a zseniális fürdő- és városépítőnek.

A kötet az 1939-ben megjelent kiadás reprintje, melyben átfogó szemléletben olvashatunk a csehszlovákiai magyarok két háború közötti sorsáról, kulturális helyzetéről, oktatásáról, önszerveződéséről.

Lapozás: